حوزه فعالیت شرکت ماشین سازان کوشا :

 

-         تجهیزات انتقال مواد

-         جیگ و فیکسچر

-         استراکچرهای فلزی

-         ماشین مخصوص

-         طراحی و مشاوره

-         قطعه سازی و مجموعه سازی